Saturday, January 8, 2022

Blender Guru Notes I - 08.01.2022

BASE MODELING

1) Primitive Özellikleri Menüsü

Objeyi yarattıktan sonra bir kere çıkıyor; ve ekranın başka bir yerine tıklanırsa kapanıyor. Eğer herhangi bir işlem uygulanmadan "bir kereye mahsus" geri getirilmesi için F9'a basmak lazım.


2) Maya'da scale bilgisini "freeze" etmek gibi, Blender'da da "apply" ediyoruz. CTRL + A | Scale gibi.

3) Smooth mode'a geçmek için sağ tıklayıp Shade modunu "Smooth" olarak seçiyoruz.4) Objeyi gerçekten daha detaylı hale getirmek için sub-divisions ekliyoruz. Bunun için Blender'da "modifier'lar" kullanıyoruz.


Modifier eklemek için "Modifier" menüsünü kullanacağız. Add Modifier | Subdivision Surface
Eğer "monitör" ikonunu kapatırsak modifier viewport'ta görünmez. Kamera ikonunu kapatırsak subdivision render'da gözükmek.


5) TAB ile wireframe/edit moduna ya da obje moduna geçiyoruz. Ayrıca CTRL + TAB ile object mode için pie menü açılıyor.

6) Imperfection is digital perfection. 

7) Proportional Editing | O | Birkaç vertex birden seçiyor. Seçim alanını etkileyen brush size'ı küçültmek için MMB ile scroll up yapmak gerekiyor.


8) ALT + S ile, proportional edit modunda, face / vertex yönünde deformatif hareket yapılabilir; kamera açısına bağımlı kalınmaz.


 9) Eğer sahnedeki kamera ya da ışığa tıklayamıyorsak, Edit mode'ta kalmışızdır.

10) Select menüsünde "Select Random" komutunu uygulayarak Edit mode'ta "random" seçimler yapabiliriz.


Bu tool'un ayarları her zamanki gibi sol alt köşede açılıyor; etkisini azaltıp, fall off parametrelerini de oradan değiştirebiliriz.


ICING

11) Bir objenin face'lerinin yarısını ortografik mode'ta seçmeye çalışırken, baktığımız açıdan bu face'lerin sadece bir kısmı seçilebilir. Hepsini seçebilmek için ALT + Z ile X-Ray mode'u açarak seçim yapabiliriz.


12) SHIFT + D ile seçili objeler duplicate edildiğinde cursor'a yapışır ve "nereye kopyalanacağı" bilgisini bekler. ESC veya sağ klikle bu komut bekleme durumundan çıkılarak, duplikasyon orijinde yapılabilir.

13) Bu işlemle, seçili / duplike edilmiş objeyi "SEPERATE" etmek yani ayırmak gerekir. Bunun için kısayol: P | Selection'dır.


14) Bir vertex'i seçip "CTRL + L" yaparsak, o obje içinde birbirine bağlı tüm vertex'leri seçer.


15) F2 ile seçili obje isimlendirilebilir.

16) Plane'e Et Kalınlığı / Hacim Kazandırma

Icing plane'ini seçtikten sonra, Add Modifier | Solidify komutu uygulanır.


17) Görünüm modları arasında Z'ye basarak geçiş yapabiliriz.


Aynı zamanda viewport'taki ikon kullanılarak da görünüm modları arasında geçiş yapılabilir.


18) Solidify uygulandıktan sonra Offset değeri, -1'den 1'e çevirilir.


19) Thickness değerini modele göre ayarlaayrak boyutlandırmasını yapıyoruz. SHIFT'i basılı tutarak modifier'ları kullanarak daha hassas değişimler elde edebiliriz. CTRL ise INCREMANTAL artırır.

20) MODIFIER'LARIN SIRASI ÖNEMLİDİR!

En üstteki modifier ilk uygulanır.

Panel yanındaki noktalardan tutularak modifier'lar taşınabilir.


Solidify'ı Subdivision'ın üzerine taşırsak; objeye önce et kalınlığı verir; sonra subdivision uygular. Böylece kenarları daha yumuşak bir icing elde etmiş oluruz.

No comments:

Post a Comment